Μέσα από την ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα εκπαίδευσης ο μαθητής θα μπορεί  άμεσα να έχει από τον υπολογιστή του σπιτιού του , τις εργασίες της ημέρας , το πλάνο μαθημάτων που πραγματοποιήθηκαν την ημέρα που απουσίαζε αλλά και χρήσιμα βίντεο εκμάθησης για καλύτερη εμπέδωση μαθημάτων.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε :

  • Διαρκή εκπαίδευση.
  • Βελτίωση των γνώσεων.
  • Ενδυναμώνουμε την τεχνολογική παιδεία των μαθητών προς όφελος της εκπαίδευσης

 

    Skip course categories