Στο σημείο αυτό θα βρείτε φωτογραφίες από τις σχολικές στιγμές , σχολικές δραστηριότητες και στιγμιότυπα.